INTEGRITETSPOLICY
Våra besökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.


Personlig information
Hemsidans webbshop behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.


Allmänna bestämmelser
1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR är webbsidans firma hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig".
2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig syns under kontaktinformation.
3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Källan till personuppgifter
1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen.
2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.
3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.Syftet med databehandling
Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:
1. Registrering på hemsida i enlighet med GDPR.
2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer).
3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig.
4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.


Varaktigheten för lagring av personuppgifter
1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående.
2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.


Mottagare och personuppgiftsansvarig av personuppgifter
Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system);
  • Fraktbolag;
  • Google Analytics (webbplatsanalys);

Kundens rättigheter
I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:1. rätten till tillgång till personuppgifter.2. rätten till rättelse av personuppgifter.3. rätten att radera personuppgifter.4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;5. ätten till dataöverförbarhet.6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post.7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.


Säkerhet för personuppgifter
1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.Om cookies
För att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt använder vi cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplatser. Cookies används även för att mäta trafiken på våra olika webbplatser och för statistik. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara "ständiga kakor" eller "sessionskakor": en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.


Slutbestämmelser
Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet.2. accepterar Kunden dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär.3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version av detta material publiceras på hemsidan.